Home

  

Het veilig koppelen van rijen stoelen is verplicht bij het aantal stoelen in een ruimte vanaf 100 stuks en heeft ook tevens grote voordelen bij het opbouwen van uw evenement.

Niet alleen voorkomt u op deze manier schuivende stoelen en scheve rijen, maar u voldoet ook nog eens aan de veiligheidsnorm NEN 14703.                  

Brandweer goedgekeurde Stoelkoppelingen.

In het Bouwbesluit 2019, welke wordt opgevolgd door de brandweer, zijn veiligheidsvoorschriften voor ’t gebruik van gebouwen vastgelegd.

Voor zaalstoelen zijn de eisen voor de opstelling en stoelkoppelingen opgenomen. De term brandweer goedgekeurde stoelkoppeling is hiermee achterhaald en vervangen door de norm: NEN-EN 14703

Om te voldoen aan de NEN-EN 14703 norm dient u 2 koppelstukken per stoel te gebruiken.

De test voor de certificering NEN-EN 14703 norm in het kort.

Een rij van elf gekoppelde stoelen wordt onderworpen aan een aantal zware tests. De koppelingen moeten de rij van elf bij elkaar houden en op de rij zelf mag nauwelijks speling zitten. De rij wordt voorover en achterover gegooid. Aan de rij wordt met bepaald gewicht getrokken en mag niet meer dan twintig centimeter doorbuigen. De koppeling wordt op afbreken getest door er twintig keer een gewicht tegen aan te laten botsen.

Efectis Group en TÜV Rheinland


In 2006, TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) en CTICM (het Franse Wetenschappelijk en Technisch Centrum) besloten hun respectieve brand gerelateerde activiteiten (met meer dan 60 jaar ervaring) samen te voegen in een vennootschap, Efectis.
Efectis Group en TÜV Rheinland zijn toonaangevende bedrijven op het gebied van brandveiligheid zoals testen,modellering, certificatie en inspectie wereldwijd.

Chairlink stoelkoppelingen wordt in Nederland geproduceerd door FKD International B.V.

De koppelstukken zijn universeel en past op honderden modellen.
Voor buizenframes, houten frames en zelfs voor plastic polypropyleen frames.

Chairlink connecting chairs!