Home

  

Wanneer moet u de zaalstoelen koppelen en wanneer heb je een goede veilige koppeling die voldoet aan de brandweernormering NEN-EN 14703 norm?

In het Bouwbesluit van 2012 wordt duidelijk aangegeven waarom de koppeling belangrijk is in het geval van een snelle en veilige ontruiming van de ruimte. Het bouwbesluit 2012 stelt: “De mogelijkheden om uit een bouwwerk bij brand voldoende snel en veilig te kunnen vluchten, worden in grote mate bepaald door de doorstroomcapaciteit voor personen.

De doorstroomcapaciteit wordt behalve door bouwkundige eigenschappen ook bepaald door de aanwezigheid en de specifieke opstelling van inventaris, zoals stoelen, tafels, kasten en plantenbakken. Dit artikel bevat voorschriften over de wijze van de opstelling van inventaris in relatie tot de bezetting (het aantal personen) in ruimten waarin veel mensen tegelijk bijeenkomen, zoals schouwburgen, theaters, bioscopen, horecaruimten, sportkantines, kerken en onderwijs-, vergader- en congresruimten.

Indien zitplaatsen in vijf of meer rijen zijn opgesteld en het aantal zitplaatsen in de ruimte 100 of meer is, moeten de zitplaatsen zodanig gekoppeld of aan de vloer bevestigd zijn, dat zij ten gevolge van gedrang niet kunnen verschuiven of omvallen. Stoelen die hieraan voldoen zijn voorzien van een keurmerk en vallen onder de NEN-EN 14703 norm.”

Tijdens het testen van de stoelkoppeling door het testinstituut wordt er onder andere gelet op de verschuiving van de rijen stoelen. Deze moeten mooi strak blijven staan zodat de vluchtweg tussen de rijen stoelen vrij blijft. Hiervoor moeten de stoelen allemaal gekoppeld blijven staan in een rij. Om dit mogelijk te maken mag de stoelkoppeling dus niet losschieten.

Onze Chairlink stoelkoppelingen zijn gecertificeerd volgens deze norm EN 14703 en wij beschikken over meerdere testcertificaten voor diverse type stoelen in combinatie met onze stoelkoppelingen voor vierkanten en ook voor ovale frames.

Hieronder afgebeeld een foto van de diverse testen die zijn uitgevoerd door TÜV Rheinland en door Efectis Nederland volgens EN 14703

De testcertificaten kunt u bij ons opvragen: info@chairlink.nl

          

Efectis Group en TÜV Rheinland


In 2006, TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) en CTICM (het Franse Wetenschappelijk en Technisch Centrum) besloten hun respectieve brand gerelateerde activiteiten (met meer dan 60 jaar ervaring) samen te voegen in een vennootschap, Efectis.
Efectis Group en TÜV Rheinland zijn toonaangevende bedrijven op het gebied van brandveiligheid zoals testen,modellering, certificatie en inspectie wereldwijd.