Home

  

 

Met de Chairlink koppelstukken voldoet u aan de NEN-EN 14703 norm. Dit is een Europese norm voor het veilig koppelen van stoelen. Deze norm is ingevoerd om de veiligheid van uw gasten te garanderen: bij calamiteiten is het belangrijk dat stoelen geen obstakel vormen voor uw bezoekers. Mocht er paniek uitbreken in een ruimte waar stoelen zijn opgesteld, dan kan het gebeuren dat deze stoelen omvallen. Als uw stoelen niet gekoppeld zijn kunnen deze stoelen opgestuwd raken en zo de branduitgangen blokkeren. Rondslingerende stoelen kunnen uw bezoekers beknellen of verwonden. Om dit te voorkomen is er een Europese norm ingevoerd voor ruimtes waarin 100 of meer stoelen in rijen staan. Deze norm is opgenomen in artikel 7.13 van het Bouwbesluit. Heeft u 100 of meer stoelen opgesteld staan, dan bent u verplicht deze te koppelen. Hiermee voorkomt u niet alleen een bekeuring, maar ook ernstig letsel en de bijbehorende wettelijke aansprakelijkheid in het geval van een calamiteit.                  

 

Efectis Group en TÜV Rheinland


In 2006, TNO (Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek) en CTICM (het Franse Wetenschappelijk en Technisch Centrum) besloten hun respectieve brand gerelateerde activiteiten (met meer dan 60 jaar ervaring) samen te voegen in een vennootschap, Efectis.
Efectis Group en TÜV Rheinland zijn toonaangevende bedrijven op het gebied van brandveiligheid zoals testen,modellering, certificatie en inspectie wereldwijd.

Chairlink stoelkoppelingen wordt in Nederland geproduceerd door FKD International B.V.

De mogelijkheden van kunststof zijn fantastisch, maar de inzet en het proces moeten verduurzamen. De inzet van recyclaat wordt daarom steeds belangrijker. Ook bij FKD International BV houden we nu al rekening bij het productieproces met deze duurzame ontwikkeling.

Minder afval en minder grondstoffen zorgen voor minder uitputting van onze aarde.

Chairlink connecting chairs!